BLOG - Paaseitjes en de zoektocht naar werkgeluk

Paaseitjes en de zoektocht naar werkgeluk

Coaching

Wie heeft het vroeger niet gedaan? Paaseitjes zoeken in de tuin…

 

Met onze drie kinderen hebben we dat lang gedaan en wat hadden wij een lol als we telkens opnieuw dezelfde eitjes verstopten en de kinderen bleven zoeken…. Geen berenjacht maar eitjesjacht. Dat waren nog eens tijden 😉

 

Voor de komende paasdagen heb ik een opdracht voor je. Terwijl je paaseitjes van hun kleurige jasje ontdoet vraag ik je eens te kauwen op wat werkgeluk voor jou betekent. En stel je zelf dan ook eens de vraag waar jouw uitdagingen liggen. Vier indicatoren binnen het domein van Emotionele Intelligentie worden het meest geassocieerd met geluk en zeggen iets over de mate waarin jij je gelukkig voelt. Geluk omvat gevoelens van voldaanheid, tevredenheid en het vermogen van vele aspecten van het leven te genieten (ook paaseitjes zoeken dus ;-):

 

Zelfbeeld; jezelf respecteren en begrijpen en accepteren dat je sterke en zwakke punten hebt. Zelfbeeld wordt vaak in verband gebracht met gevoelens van innerlijke kracht en zelfvertrouwenGeluk is een bijproduct van het geloof in jezelf en het leven volgens eigen normen en waarden. Een hoog zelfbeeld stimuleert positieve gevoelens over jezelf, je zelfvertrouwen, de tevredenheid met en vreugde in je leven.

 

Als je een onderdeel in je leven zou kunnen verbeteren, wat zou dat dan zijn? Waarom? Behalve materieel dingen, wat is er dat je echt gelukkig maakt?

 

Zelfactualisatie; is de wil te proberen jezelf voortdurend te verbeteren en je bezig te houden met persoonlijke, relevante en betekenisvolle doelen die leiden tot een rijk en prettig leven. Geluk krijg je van een bereidheid om te leren en te groeien in een traject dat is afgestemd op je waarden. Je niveau van zelfmotivatie en een gevoel van verrijking in het leven leiden uiteindelijk tot algemene levensvreugde en het verwezenlijken van je potentieel

 

Zijn er gebieden in je werk of persoonlijke leven die je verder wilt ontwikkelen? Zo ja, hoe kun je deze inpassen in je huidige manier van leven?

 

Optimisme is een indicator van jouw positieve houding en kijk op het leven. Hoopvol en weerbaar blijven, ondanks incidentele tegenslagen. Het vermogen om je bij tegenslagen en teleurstellingen te herstellen en opnieuw levensvreugde te vinden hangt af van hoe optimistisch je bent. Wanneer je hoog op optimisme scoort betekent dat je een positief denkkader aanhoudt bij tegenspoed. Een algemeen gevoel van geluk en vreugde wordt door deze levenshouding versterkt en in stand gehouden. Ook in tijden van Corona….

 

Welke gedachten helpen jou optimistisch te blijven in moeilijkere tijden? Zijn er situaties waarin je je minder optimistisch voelt? Zo ja, hoe kun je die situaties of de aanpak verbeteren?

 

Interpersoonlijke relaties; de vaardigheid wederzijds bevredigende relaties te ontwikkelen en te onderhouden die gekenmerkt worden door vertrouwen en compassie. Goed ontwikkelde relaties beschermen tegen de negatieve effecten van de dagelijkse eisen waarmee we in het leven te maken hebben . Als je die relaties weet te onderhouden kan dit een algemeen gevoel van levensvreugde versterken en in stand houden.

 

Zijn er tijden waarop je moeite hebt met je relaties? Zo ja, wat veroorzaakt die moeite en hoe verhelp je conflicten en misverstanden in de communicatie?

 

Emotionele intelligentie bestaat uit vijf hoofdschalen:

  • Zelfperceptie
  • Zelfexpressie
  • Interpersoonlijke relaties
  • Besluitvorming
  • Stressmanagement

 

Elke schaal bestaat uit drie subschalen; met elkaar vormen ze emotionele intelligentie: waarbij het er niet over gaat om een zo hoog mogelijke score te behalen maar het gaat altijd over balans……..Als jij de komende dagen je gedachten hebt laten gaan over geluk en je wilt inzicht in de mate van jouw emotionele intelligentie (en vooral wat dit voor jou kan betekenen…..) dan bel je mij en maken we een online afspraak. Maar nu eerst…….

Paaseitjes zoeken…..!! (blijft er bij jullie ook altijd een achter die je dan een jaar later weer tegenkomt?) Veel plezier, vrolijk paasfeest en #blijfbinnen

Next